Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

UDZIAŁ NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW W KONKURSIE RECYTATORSKIM W PASIECE OTFINOWSKIEJ.