Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

W ramach realizacji programu „Stawiam na swoje zdrowie”, którego celem jest m.in. nabycie podstawowej wiedzy z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego dzieci z przedszkola w Jadownikach Mokrych odbyły wycieczkę, podczas której oglądały znaki ustawione przy ulicy i „pasy” –  miejsce bezpiecznego przejścia na drugą stronę.