Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

,,PASOWANIE  NA PRZEDSZKOLAKA”  W  ODDZIALE  PRZEDSZKOLA  W  JADOWNIKACH  MOKRYCH.