Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

PRZEDSZKOLAKI NA PRZEDSTAWIENIU TEATRALNYM ,, KRÓLEWNA  ŚNIEŻKA”.