Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

Zajęcia przedszkolne 06.2020r. – „Rady na wakacje”.

 

  1. Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi – „Jedziemy na wakacje”

– dziecko biega po dywanie, rodzic podaje hasło: samochody – dziecko wydaje dźwięk: brum, brum, brum, na hasło: samoloty: dziecko wydaje dźwięk: szyyy, szyyy, szyyy, na hasło: pociągi: dziecko wydaje dźwięk: puff, puff, puff. Zabawę można powtórzyć parę razy.

  1. Rozmowa nt. „Co nas może spotkać na wakacjach?”

– Co powinniśmy nosić na głowie w lecie w słoneczny dzień? Dlaczego?

– Jak powinniśmy zachować się podczas burzy? Dlaczego?

– Czy kąpiemy się sami? Dlaczego?

– Czy grzyby zbieramy sami? Dlaczego?

– Które zwierzęta powinniśmy omijać z daleka? Dlaczego?

– Czy możemy dotykać nieznanych przedmiotów? Dlaczego? ( rodzic wyjaśnia, że możemy podczas wycieczek spotkać niewypały – pozostałości po II wojnie światowej, które grożą wybuchem ).

 

  1. Podawanie przykładów sytuacji, które mogą stanowić zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku np. zabawy zapałkami, rozmowy z nieznajomymi, zabawy w miejscach niedozwolonych, zaczepianie nieznanych zwierząt, zrywanie nieznanych owoców, roślin itp. – dziecko wylicza, rodzic podpowiada, naprowadza.

 

  1. Zabawa: „Dlaczego?”- rodzic rzuca dziecku piłkę i zadaje mu pytanie np.

– dlaczego należy osłaniać głowę przed słońcem?

– dlaczego nie wolno podczas burzy chować się pod drzewami?

– dlaczego wolno się kąpać tylko w obecności dorosłych?

– dlaczego nie wolno zbierać grzybów, których się nie zna?

– dlaczego należy unikać kontaktów z wężem lub żmiją?

– dlaczego nie wolno bawić się nieznanymi zabawkami?

 

 

 

  1. Zabawa inhibicyjno – incytacyjna: „Idż – stój”

– na hasło: idż – dziecko porusza się po pokoju w różnych kierunkach,  hasło: stój! Jest sygnałem do zatrzymania się. Dziecko samo decyduje, kiedy powiedzieć: idż, albo stój! Zabawę powtarzamy parę razy.

 

  1. „Mój wachlarz” – podanie tematu pracy, wyjaśnienie kolejnych etapów wykonania zadania.

– namalowanie na kolorowej kartce ( może być biała ) różnych wzorów, dowolnego rysunku

– składanie kartki naprzemiennie na szerokość około 2 cm

– sklejenie dołu za pomocą paska z wycinanek samoprzylepnych

 

  1. Zabawa ruchowa: „Zimno – gorąco” ( jeśli to możliwe można bawić się na podwórku, na świeżym powietrzu )

– dziecko maszeruje po podwórku w różnych kierunkach z wachlarzem wykonanym przez siebie, na hasło: gorąco – stoją i wachlują się przed sobą swoim wachlarzem, na hasło: zimno – przykucają, a wachlarze kładą przed sobą na ziemi.

 

  1. Zabawy dowolne na podwórku pod opieką rodzica.

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA:

1/1,2,5,8,9       2/11       3/2,5,6,8,9       4/5,7,8,