Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW !

 

W związku z tym, że szkoła podstawowa rozpoczyna w dniu 01.09.2020 r. swoje zajęcia w tradycyjny sposób, a msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego będzie o godz. 9.00,  zmianie w tym dniu ulegnie dowóz dzieci do przedszkola.

Godziny dowozów i odwozów podane zostaną w poniedziałek.

Jeśli rodzice dzieci przedszkolnych chcą, aby ich dziecko uczestniczyło we mszy św. na rozpoczęcie roku – zabierają go do kościoła osobiście.

Godziny pracy placówki  pozostają bez zmian., tj.: 7.30 – 15.30 w przedszkolu       i 8.00 – 14.00 w oddziale w Jadownikach Mokrych.

Rodzic / opiekun przyprowadzając dziecko do przedszkola zasłania usta i nos oraz dezynfekuje po wejściu do budynku ręce. Wprowadza dziecko do szatni, pomaga mu się rozebrać i odprowadza go do wyznaczonego miejsca. Za pomocą dzwonka wzywa personel do zabrania dziecka. Podobnie odbywa się odbiór dziecka.

Prosimy o przestrzeganie zasad, z którymi zostaną Państwo na początku zapoznani.

W autobusie dzieci powyżej 4 roku życia obowiązują maseczki.

Zapraszamy!