Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach
OGŁOSZENIA  DLA  RODZICÓW:
W związku z odnawianiem elewacji na budynku przedszkola raz jeszcze prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w okolicy budynku.
Przypominamy, że wpłat za przedszkole należy dokonywać najpóźniej do dnia 20 – każdego miesiąca. Na dniach dostaną Państwo informacje z kwotą do zapłaty.
Logopedyczne przesiewowe badanie mowy u dzieci 5 i 6 letnich ( na wniosek rodziców) odbędzie się  13 X o godz. 9.00 w przedszkolu w Wietrzychowicach oraz 21 X o godz. 9.00 w oddziale przedszkola w Jadownikach Mokrych.