Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

Szanowni Rodzice!

Przedszkole i Oddział Przedszkola kolejny raz uczestniczy w akcji ,, Góra Grosza”organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Zbieramy monety o jak najmniejszym nominale ( 1-, 2-, 5-, 10-, 20 groszówki). Pieniądze z akcji są wsparciem dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swoich rodzinach.

Za włączenie się w akcję serdecznie dziękujemy.