Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

,, Polska Niepodległa” – występem pod takim tytułem ,, Madre Sowy” uczciły kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Występ obejrzały pozostałe grupy nagradzając brawami starszych kolegów.