Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach


o_nas-300x150

Przedszkole Publiczne w Wietrzychowicach, zlokalizowane w centrum wsi Wietrzychowice, funkcjonuje od 1989r. To jedyne gminne przedszkole z oddziałem zamiejscowym w Jadownikach Mokrych. Uczęszczają do niego dzieci ze wszystkich wiosek gminy. Nasze przedszkole zapewnia przedszkolakom opiekę, wychowanie i kształcenie poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.Przedszkole wspomaga i stymuluje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.Sale, w których odbywają się zajęcia, są przestronne, przytulne i bezpiecznie urządzone, a także wyposażone w zabawki oraz pomoce dydaktyczne.W 2009 roku w budynku, w którym zlokalizowane jest przedszkole, zmodernizowano kuchnię według standardów sanitarno - technicznych. Przygotowywane są w niej posiłki dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola,  jak również organizuje się catering dla przedszkolaków z oddziału w Jadownikach Mokrych. Wobec rodziców pełnimy funkcję doradczo - wspomagającą i wychowawczą poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości dziecka oraz bieżące informacje o postępach dziecka.